ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 8.30 นาฬิกา นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มอบหมายให้นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image