ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

       วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ