ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2566

       วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8.00 นาฬิกา นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มอบหมายให้นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2566 ณ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ