Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image

       วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ นางนงเยาว์ สายแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวสุวิมล สุภาษิต เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน และ นายสถิตย์พร ทวีทรัพย์อัมพร นิติกร  เพื่อมีขวัญและกำลังใจและเชิดชูข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดีในการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ