Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกรียติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2565 และประจำปี 2566image

      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13 นายองอาจ แน่นหนา รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนริศ พงษ์พานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก ณ ห้องประชุมรพี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image