Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567image

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 9 นาฬิกา นายองอาจ แน่นหนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก พระราชวชิรมงคลวิสิฐ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รับเครื่องไทยธรรมให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนริศ พงษ์พานิช รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจิรตและประพฤติมิชอบภาค 1 บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน” ณ ห้องประชุมรพี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image