Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Court”image

      เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Court” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถ โดยได้รับเกียรติจากนายองอาจ  แน่นหนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และนายนริศ  พงษ์พานิช รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ให้เกียรติร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 สู่ศาลอัจฉริยะ (Smart Court)” และนายภูริวัฒน์ รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างวินัยในยุคการนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน” โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการเข้าร่วมโครงการ ณ จันทน์งาม เมาท์เท่น วิว รีสอร์ท ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image