Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ต้อนรับคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดสระบุรีimage

      วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา นายองอาจ แน่นหนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และนายนริศ  พงษ์พานิช รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ให้การต้อนรับ นายอดล ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางสาวธิดาพร สุวรรณเกษาวงศ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ไปช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี นางสาวเพียงฤทัย พรรณศิริชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลแรงงานภาค 1 เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสระบุรี ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image