Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกรimage

*****เอกสารใบสมัครและเอกสารสำเนารับรองต่างๆ ให้ผู้สมัครมาส่งมอบให้ในวันที่สอบ*****


image เอกสารแนบ