Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case, Region I

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 แสดงความยินดีและมอบเงินสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2567 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image